De werkzaamheden rondom de aanleg van ons nieuwe sportpark vorderen gestaag. Nog niet alle onderdelen zijn op dit moment al op de kalender in te vullen. Dit gaat bijvoorbeeld over de bouw van het nieuwe clubhuis. De startdatum voor de bouw daarvan is nog niet vastgelegd. Wanneer dit bekend is laten we het uiteraard direct weten.
 
Voorlopig kunnen we de volgende zaken al benoemen:
  • Reeds begonnen: Voorbereiden terreinen voor nieuwe velden en clubhuis
  • 1 april: Start sloop clubgebouw Schillegehamsterweg en start aanleg van de aansluiting op de provinciale weg
  • Juli: Aanleg wegen is gereed en we zijn al begonnen met de aanleg van de 2 kunstgrasvelden en het nieuwe hoofdveld (gras)
  • Medio augustus: Het eerste kunstgrasveld is gereed.  Deze ligt het dichtste bij de huidige velden van de Schillegehamsterweg.
  • Eind september: Het tweede kunstgrasveld is gereed en het hoofdveld is gereed.