Beste trainer/leider/coördinator van vv Winsum,

Sinds een aantal jaren fungeert Lyanne Hullegie-Medendorp als vertrouwenspersoon binnen vv Winsum.

Bij de vertrouwenspersoon kunnen bijvoorbeeld ouders, spelers, vrijwilligers en trainers aankloppen voor vereniging gerelateerde incidenten die ze niet direct bij het bestuur of een commissie willen neerleggen.
Ze biedt een luisterend oor en kan desgewenst contact opnemen met het bestuur zonder dat zijn of haar naam bekend gemaakt wordt.
De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht, echter bij strafbare feiten of noodzaak voor verdere hulpverlening zal de vertrouwenspersoon dit melden bij de desbetreffende instanties. 

Namens de club vv Winsum willen we je graag uitnodigen op:

Vrijdag 23 september om 19.30 uur in de kantine van de club

Tijdens deze bijeenkomst zal Lyanne Hullegie-Medendorp o.a. de Gedragscode van vv Winsum gaan bespreken. Daarnaast zal er ruimte zijn om met elkaar in gesprek te gaan over hoe we zaken kunnen signaleren en bespreekbaar maken.

Wij gaan er vanuit je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en stellen het zeer op prijs als je aanwezig bent op vrijdag 23 september! De bijeenkomst duurt tot ca. 21.00 uur.


Met vriendelijke groeten,


Bestuur vv Winsum