Binnen vv Winsum hechten we grote waarde aan het veilig en verantwoord sporten van al onze spelers en speelsters. Om de EHBO en de veiligheid te borgen heeft vv Winsum twee coördinatoren aangesteld; Jaap Willemsen en Marten Blaauw. Jaap is in het dagelijks leven ambulance chauffeur en reanimatie instructeur, Marten is Operationeel Expert Politie.

Waarvoor zijn de coördinatoren verantwoordelijk:

  • Aansturing/planning EHBO-ers op wedstrijddagen (zaterdags);
  • Werking AED apparatuur;
  • EHBO koffers en voorraad EHBO;
  • Bewegwijzering sportpark ten bate van hulpdiensten;
  • Aanwezigheid telefoonnummers hulpdiensten op meerdere locaties;
  • Samenwerking hoofd sportverzorging;
  • Inrichting EHBO ruimte;
  • Evaluatie (zware) incidenten met dienstdoende EHBO-er.