Op 5 mei zijn de trainingen voor kinderen t/m 12 jaar hervat. We zijn blij dat we nu ook de trainingen voor de rest van de jeugd en de senioren weer kunnen hervatten. Vanzelfsprekend willen en moeten we voldoen aan de richtlijnen vanuit het RIVM en de overheid en staat veilig sporten altijd voorop. Dit vraagt wel om de nodige aanpassingen zolang de richtlijnen van kracht blijven. We vragen om begrip en medewerking om dit mogelijk te maken. Helaas is niet alles mogelijk.

In het kort:

 • Het huidige trainingsschema voor kinderen t/m 12 geldt deze week nog. Vanaf maandag 25 mei is er nieuwe trainingsschema;
 • Vanaf maandag 25 mei hervatten we de trainingen voor kinderen van 13 tot en met 18 jaar.
 • Deze week zijn de senioren gestart met trainingen.
 • Op donderdag 21 mei is er geen training in verband met Hemelvaartsdag.


In de bijlage is het volledige trainingsschema te vinden.

Uitgangspunten nieuw trainingsschema

Zoals eerder toegelicht is helaas nog niet alles mogelijk en moeten we met veel zaken rekening houden. We hebben de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 • Het sportpark aan de Schouwerzijlsterweg is op dit moment zo ingericht dat veilig sporten mogelijk is. Alle trainingen zullen voorlopig plaatsvinden op dit sportpark.
 • We willen iedereen de gelegenheid bieden om in ieder geval 1X per week te trainen.
 • We hebben geprobeerd het bestaande schema voor de onderbouw zoveel mogelijk in stand te houden. Alleen voor de O7 is dat niet gelukt. Zij trainen dinsdag, waar dat voorheen woensdag was.
 • Er is voor gekozen de lichtingen t/m O12 en daarboven van elkaar te


Dit betekent wel dat de lichtingen t/m O12 vanaf 25 mei voorlopig 1x in de week trainen (in plaats van 2X zoals de afgelopen weken). We hebben alle opties zorgvuldig bekeken, maar kunnen anders de veiligheid en het naleven van de richtlijnen helaas niet garanderen.

Regels en richtlijnen

NOC*NSF heeft een protocol opgesteld voor verantwoord sporten. Klik hier voor het protocol (https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf_protocol_verantwoord-sporten-v3.pdf). Het sportpark is overeenkomstig ingericht. Volg dus de aanwijzingen op het sportpark.

Kinderen tot en met 12 jaar

Kinderen tot en met 12 jaar kunnen voetballen (trainen), waarbij ze niet per se de 1,5 meter afstand tot andere kinderen hoeven aan te houden. Ze moeten wel 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen, dus ook tot de trainers.

Kinderen van 13 tot en met 18 jaar.

Kinderen van 13 tot en met 18 jaar kunnen voetballen (trainen), waarbij ze wel de 1,5 meter afstand tot andere kinderen en alle andere personen dienen aan te houden.

Senioren

Volwassenen kunnen voetballen (trainen), waarbij ze wel de 1,5 meter afstand tot andere personen dienen aan te houden.

Aandachtspunten

Houd rekening met de volgende aandachtspunten:

 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°);
 • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19).
 • Kom in sportkleding naar de sportlocatie. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest;
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de sportlocatie.
 • Bij aankomst op het sportpark volgen de jeugdspelers de instructies van de aanwezige toezichthouders bij de ingang. Op het veld volgen zij de instructies van de trainer(s);
 • Kom zoveel mogelijk op de fiets naar het sportpark en niet met de auto.
 • Ouders hebben geen toegang tot het sportpark tijdens jeugdtrainingen.


De organisatie vraagt veel van ons kader. Hun veiligheid en de veiligheid van de spelers zal in deze periode de hoogste prioriteit krijgen. Dit vraagt ook om de medewerking van ouders en (jeugd)spelers. We willen u daarom verzoeken om alle relevante informatie om deze reden aandachtig door te lezen.

Sportieve groet,

Bestuur vv Winsum

xlsxKlik hier voor het trainingsschema(Update 23-05-20)