Met het aanbreken van december zitten we in het tweede kwartaal van het huidige voetbalseizoen. Binnenkort zal voor dit seizoen dan ook de tweede kwartaalincasso van de contributie voor spelende leden plaatsvinden. Wij vertrouwen erop iedereen hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
 
Financiële Commissie vv Winsum