Vv Winsum heeft op 13 december een maatschappelijk convenant afgesloten met Univé. De benaming Geert Reinders Sportpark is een eerste resultaat van deze samenwerking.  Waarom een maatschappelijk convenant?

Vv Winsum wil voetbal aanbieden voor een brede doelgroep. Van jong tot oud, jongen of meisje, prestatie of recreatief. We zijn een vereniging met leden van en voor iedereen en willen in Winsum en omgeving graag een maatschappelijke functie vervullen. De nieuwe accommodatie biedt ons aanvullende mogelijkheden. De vele vrijwilligers werken hard om alles te regelen binnen onze mooie vereniging, maar we kunnen het niet alleen. Daarvoor werken we graag samen met sponsoren en organisaties.

Univé is een coöperatie die in de regio veel maatschappelijke doelen steunt.  We zijn als vereniging al enige tijd in gesprek met Univé hoe we elkaar kunnen versterken in onze maatschappelijke ambities. Univé wil graag de naamsbekendheid van Geert Reinders vergroten. Geert Reinders ontwikkelde onder andere de eerste coöperatieve verzekering (de voorloper van Univé) en heeft in Winsum gewoond. Vv Winsum zocht een partner met kennis en kunde die daarnaast financieel kon ondersteunen. Zo is de samenwerking verder ingevuld.

 

Wat houdt de samenwerking concreet in?

 

  1. Naamgeving sportpark
  2. Het nieuwe sportpark wordt vernoemd naar Geert Reinders. Op 13 december is de naam van het sportpark onthuld: Geert Reinders Sportpark Winsum West

  3. Oprichting maatschappelijk fonds
  4. Er wordt een maatschappelijk fonds ingericht bij vv Winsum; Het Geert Reinders Fonds.  Univé doneert jaarlijks een bijdrage aan dit fonds. Doelstelling is om hiermee maatschappelijke initiatieven te ontplooien door leden van vv Winsum. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het organiseren van een diner voor ouderen bij de vereniging. De komende periode gaan we kijken hoe we hier nader invulling aan kunnen geven.

  5. Stimulering van beweging onder jongeren
  6. Univé gaat ons zowel financieel als met kennis en kunde ondersteunen om beweging te stimuleren onder jongeren.  

     

We hebben de eerste stap gezet en er zullen de komende jaren nog vele mooie initiatieven volgen. Laten we het samen doen!

STM 8994