De informatie op deze website wordt beschikbaar gesteld door vv Winsum. Hoewel uiterste zorg wordt besteed om de inhoud van deze site zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te maken, blijft het mogelijk dat informatie is opgenomen die incorrect, incompleet of verouderd is. Aan de geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend en vv Winsum is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de informatie.

Het is mogelijk dat via de internetsite van vv Winsum toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. vv Winsum kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina's.