Maand   Week  Activiteit  Organisatie
 Augustus  32  Start trainingen (9 augustus)
 33  Technisch Hart (18 augustus)  Bestuurslid Voetbalzaken
 34  Technisch Jeugdoverleg (HJO/coördinator meiden en (jeugd)keepers/Hoofdtrainers)  HJO
 34  Informatie- en themabijeenkomst ouders/verzorgers per lichting (inplannen in augustus en  september)
 Jeugdorganisatiecommissie
 September  35
 Informatie- en themabijeenkomst ouders/verzorgers per lichting (inplannen in augustus en september)
 Jeugdorganisatiecommissie
   35
 Jeugdafdeling overleg (HJO /coördinator meiden/coördinator (jeugd)keepers /Jeugd coördinatoren /activiteiten
coördinator/ Social Media coördinator/ Bestuurslid Voetbalzaken /Bestuurslid Jeugdorganisatie, Sportpedagoog)
 Bestuurslid Jeugdorganisatie 
 
   35
 Jeugdleider overleg per lichting (Jeugdcoördinator, jeugdleiders)
 Bestuurslid Jeugdorganisatie 
   36
 Lichtingoverleg (Hoofdtrainer, Trainers en Leiders per lichting)
 HJO/Hoofdtrainer
   36  Overleg meiden (Hooftrainer, Trainers en Leiders meiden) Coördinator meiden, Hoofdtrainer meiden
   36
 Jeugdorganisatiecommissie overleg (Voorzitter jeugdorganisatiecommissie, Jeugdcoördinator bovenbouw/middenbouw/  
onderbouw /meiden, activiteitencoördinator)
 Bestuurslid Jeugdorganisatie
   36
Seniorenafdeling overleg (Bestuurslid Voetbalzaken, CVZ coördinatoren heren, CVZ coördinatoren vrouwen,              
coördinator (jeugd)keepers)
 Bestuurslid Voetbalzaken
 37 CVZ afdelingsoverleg per voetbaltak (CVZ, Hoofdtrainer(s)/trainer, Keeperstrainer, Teamleider(s)) CVZ (Heren en Vrouwen)
   37 Spelersraadoverleg (Spelersraad, CVZ senioren) 1e en 2e selectie  CVZ (Heren en Vrouwen)
 37  Start Grote Club Actie (18 september)  Jeugdorganisatiecommissie
   38
   39    
 Oktober  40
 41  Technisch Hart (13 oktober)  Bestuurslid Voetbalzaken
 42  Beestenmarkt (18 oktober) - geen trainingen
 43
 November  44 
 45
Jeugdorganisatiecommissie overleg (Voorzitter jeugdorganisatiecommissie, Jeugdcoördinator bovenbouw/middenbouw/
onderbouw /meiden, activiteitencoördinator)
 Bestuurslid Jeugdorganisatie
 46   Lichtingoverleg (Hoofdtrainer, Trainers en Leiders per lichting)
 HJO/Hoofdtrainer
 
 46   Overleg meiden (Hooftrainer, Trainers en Leiders meiden)  Coördinator meiden, Hoofdtrainer meiden
 47  Spelersraadoverleg (Spelersraad, CVZ senioren) 1e en 2e selectie  CVZ (Heren en Vrouwen)
 December  48  Technisch Hart (1 december)  Bestuurslid Voetbalzaken
 48  Sinterklaasfeest  Jeugdorganisatiecommissie
 49  Algemene Ledenvergadering (8 december)  Bestuur
 50  CVZ afdelingsoverleg per voetbaltak (CVZ, Hoofdtrainer(s)/trainer, Keeperstrainer, Teamleider(s))  CVZ (Heren en Vrouwen)
 51  Kerstnachtstalvoetbal  Activiteitencommissie
 52  Wintersluiting (25 december t/m 7 januari)
 1  Wintersluiting (25 december t/m 7 januari)  
 2  Jeugdleider overleg per lichting (Jeugdcoördinator, jeugdleiders)  Bestuurslid Jeugdorganisatie 
 2  Technisch Jeugdoverleg (HJO/coördinator meiden en (jeugd)keepers/Hoofdtrainers)  HJO
 3
 Jeugdorganisatiecommissie overleg (Voorzitter jeugdorganisatiecommissie, Jeugdcoördinator bovenbouw/middenbouw/
onderbouw /meiden, activiteitencoördinator)
 Bestuurslid Jeugdorganisatie
 4
 Februari  5  Technisch Hart (2 februari)  Bestuurslid Voetbalzaken
 6 
 7  Lichtingoverleg (Hoofdtrainer, Trainers en Leiders per lichting)  HJO/Hoofdtrainer
 7  Overleg meiden (Hooftrainer, Trainers en Leiders meiden)  Coördinator meiden, Hoofdtrainer meiden
 8
 Maart  9
Jeugdorganisatiecommissie overleg (Voorzitter jeugdorganisatiecommissie, Jeugdcoördinator bovenbouw/middenbouw/
onderbouw /meiden, activiteitencoördinator)
 Bestuurslid Jeugdorganisatie
 10   CVZ afdelingsoverleg per voetbaltak (CVZ, Hoofdtrainer(s)/trainer, Keeperstrainer, Teamleider(s))  CVZ (Heren en Vrouwen)
 10  Spelersraadoverleg (Spelersraad, CVZ senioren) 1e en 2e selectie  CVZ (Heren en Vrouwen)
 11  Technisch Hart (16 maart)  Bestuurslid Voetbalzaken
 12  
 13
 April  14
Jeugdorganisatiecommissie overleg (Voorzitter jeugdorganisatiecommissie, Jeugdcoördinator bovenbouw/middenbouw/
onderbouw /meiden, activiteitencoördinator)
Bestuurslid Jeugdorganisatie
 15  Start gratis meetrainen voor jeugd en senioren (11 april t/m 11 juni)
 16   2e Paasdag (18 april) - geen trainingen 
 16  Technisch Hart (20 april)
 17    Koningsdag (27 april) - geen trainingen
 17  Lichtingoverleg (Hoofdtrainer, Trainers en Leiders per lichting)  HJO/Hoofdtrainer
 17  Overleg meiden (Hooftrainer, Trainers en Leiders meiden) Coördinator meiden, Hoofdtrainer meiden
 17   Voorlopige selecties en teamindelingen (in april)  HJO/ Coördinator Meiden
 Mei  18   Voetbal3Daagse (wordt verschoven naar de herfstvakantie)
 Hoofdtrainers bovenbouw,
Jeugdorganisatiecommissie
   18  Dodenherkending (4 mei) - geen trainingen  
 19  Jeugdleider overleg per lichting (Jeugdcoördinator, jeugdleiders)  Bestuurslid Jeugdorganisatie
 19   Technisch Jeugdoverleg (HJO/coördinator meiden en (jeugd)keepers/Hoofdtrainers)  HJO
 19 
 19
Seniorenafdeling overleg (Bestuurslid Voetbalzaken, CVZ coördinatoren heren, CVZ coördinatoren vrouwen,              
coördinator (jeugd)keepers)
 Bestuurslid Voetbalzaken
 20  Jeugdorganisatiecommissie overleg (Voorzitter jeugdorganisatiecommissie, Jeugdcoördinator bovenbouw/middenbouw/
onderbouw /meiden, activiteitencoördinator)
 Bestuurslid Jeugdorganisatie 
 21  Hemelvaartsdag (26 mei) - geen trainingen  
 Juni
 22
 Selecties en teamindelingen bekend (voor 1 juni)
 HJO, Coördinator Meiden
 22  Technisch Hart (1 juni)  Bestuurslid Voetbalzaken
 23 2e Pinksterdag (6 juni) - geen trainingen
 23 CVZ afdelingsoverleg per voetbaltak (CVZ, Hoofdtrainer(s)/trainer, Keeperstrainer, Teamleider(s)) CVZ (Heren en Vrouwen)
   23 Slotdag (11 juni)  
   24  Jeugdafdeling overleg (HJO /coördinator meiden/coördinator (jeugd)keepers /Jeugd coördinatoren /activiteiten
coördinator/ Social Media coördinator/ Bestuurslid Voetbalzaken /Bestuurslid Jeugdorganisatie, Sportpedagoog)
 Bestuurslid Jeugdorganisatie
 Juli      
 Augustus  32 Start trainingen 1e selectie heren (13 augustus)  
 Augustus  33 Start trainingen (15 augustus)  
 Augustus  34  FC Groningen Voetbalkamp (23 t/m 26 augustus)